Rondte 2: Vereistes en riglyne vir inskrywings

 

1. Eerstens moet die lied die hart en siel van Orania vasvang; dit moet ‘n tydlose karakter hê en gemaklik deur groot groepe mense gesing kan word.
2. Eie komposisie – geen plagiaat kan toegelaat word nie.
3. ‘n Komponis mag vir enige aantal van die vyf lirieke ‘n melodie komponeer.
4. Die komposisie mag nie voorheen, of tydens die duur van die kompetisie, op enige sosiale media of ander media-platform gespeel of gedeel word nie.
5. Komponiste mag enkele veranderings binne alle redelikheid aan die lirieke voorstel sover dit nodig is vir die melodie om te vloei en dit nie die boodskap van die gedig verander nie.
6. OKeR behou die reg voor om binne redelike perke aanpassings of wysigings aan die melodie aan te bring. ‘n Paneel van kundiges mag hulle hierin bystaan.
7. Die bladmusiek van die melodie vir een stem met akkoordsimbole by moet verskaf word. ‘n MP3-opname van minstens die sang moet die inskrywing vergesel. ‘n Volledige toonsetting is opsioneel.
8. Die melodie moet die liriek ondersteun – bv Die Stem se note gaan op by “die blou van onse hemel” en af by “die diepte van ons see”.
9. Moet verkieslik nie ‘n woord se lettergrepe oor ‘n paar note “rek” nie.
10. Vermy sinkopasie (waar die ritmes oor die polsslae beweeg) en hou by ritmes wat saam met die polsslae beweeg. ‘n Goeie verwysing is bestaande volksliedere of gesange soos “Kom, dank nou almal God” en “Loof die Here, al wat lewe”.
11. Gepunteerde ritmes is toelaatbaar (soos ook in Die Stem aangetref word).
12. Omvang: verkieslik nie laer as B-mol onder middel-C en hoër as D ‘n oktaaf bokant middel-C nie.
13. Tempo: ‘n flink marstempo word aanbeveel.
14. Begeleiding en ‘n koorverwerking sal vir die wenmelodie deur ‘n kundige persoon geskryf word.

Inskrywingsvorm    Indien u enige uitdagings ervaar om in te skryf, kontak ons gerus by inskrywings@volkslied.co.za

    Share This