Orania Volkslied Kompetisie

Orania kort ‘n volkslied!

Rondte 2 skop af! Ons soek ‘n melodie vir jou keuse van een van die onderstaande finalis lirieke. Sien gerus die vereistes of skryf in!

(Kompetisiereëls)

Oranialied

 

Vader, seën die opgerolde moue,
die grond aan ons hande die sweet op ons lyf
om uit vrug van eie arbeid ook skeppend met die waardes
van die ware en die goeie en die skone om te gaan.

Gee ons dan ook nederige harte
dat ons met elke instelling mekaar sal kan dien.
So vind ons as bouers van Orania
weer die vryheid van ‘n ryk en vol bestaan.

– Elica Joubert –

Die Fakkel

 

Geplant aan die oewer van vryheid
Gevorm deur die grond waarop ons staan
Deur sand en son verbind
’n Tuiste hier gevind

Koor:
Ons sal die fakkel vir Orania dra
En saam sal ons floreer
Ons bou aan ’n nuwe môre
Die toekoms sal ons inspireer!

Met vertroue in die Heer
Staan ons vas in wat ons glo
Ons sal bou op hoop en liefde
Onverskrokke met hulp van Bo

Koor:
Ons sal die fakkel vir Orania dra
En saam sal ons floreer
Ons bou aan ’n nuwe môre
Die toekoms sal ons inspireer!

Ons droom van ’n plek vir ons kinders
Waar ons waardes in ere staan
Waar ons kan leef in ons eie taal
Met trots wat nooit sal faal

Koor:
Ons sal die fakkel vir Orania dra
En saam sal ons floreer
Ons bou aan ’n nuwe môre
Die toekoms sal ons inspireer!

– Kean Olivier –

Die Roepstem van Orania

 

Uit die hoeke van ons land en volk
Lê spore oor ons barre grond
God Drie-enig roep ons saam
Ter ere van Sy grote Naam
’n Nuwe volk het opgestaan
op die pad na Orania.

Koor:
Orania, Orania
Met hande in die grond en moue opgerol
Bou Hy, bou ek, bou ons aan jou.
Ons sal self, Orania.

Op die koppie staan ons eie reus
Hy’s klein, maar leer ons werkersgees
Ons vryheidstrewe snoer ons saam
Graveer in klip ’n nuwe naam
Ons volk het eind’lik tuisgekom
Verenig, Orania!

Koor:
Orania, Orania
Met hande in die grond en moue opgerol
Bou Hy, bou ek, bou ons aan jou.
Ons sal self, Orania.
Ons sal self, Orania!

– Murphy-gesin –

Volkslied van Orania

 

Uit die midde van ons vaderland,
in die hart van die Bo-Karoo
rys ons volk, ons taal,
ons nasie wéér
met ons oë gerig na Bo.

God is die rots waarop ons bou,
aan ’n toekoms vry vir my en jou.
Ons swoeg en sweet met harde werk
in Orania, deur God versterk.

Hy het ons gelei tot hier
aan die oewer van die Oranjerivier

Koor:
Ons Klein Reus-vlag wat wapper
in oranje, wit en blou.
Standvastig, sterk en dapper,
laat die wêreld dit aanskou.
In volharding en eerbied,
Oraniakultuur!
Word God se guns en goedheid
met dankbaarheid gevier.

God het ons gelei tot hier
na lewende water, Orania-rivier

Koor:
Ons Klein Reus-vlag wat wapper,
in oranje, wit en blou.
Standvastig, sterk en dapper,
laat die wêreld dit aanskou.
In volharding en eerbied,
Oraniakultuur!
Word God se guns en goedheid,
met dankbaarheid gevier.
Word God se guns en goedheid,
met dankbaarheid gevier.

God het ons gelei tot hier
na lewende water, Orania-rivier

– Sonya Pretorius –

Die Lied van Orania

 

Onder Karoo-son en sterre-prag
Het ’n dorre stuk aarde gewag.
Waar die Gariep langs kareeboom bruis
Spit ons ’n sooi en plant ons ’n kruis.
Die boorde, die oes op die lande
Is bewerk deur ons eie hande.
Met die hulp van die Allerhoogste
Oorwin ons die teenstand en droogte.

Koor:
Orania, Orania
Jy is ons trots.
Orania, Orania
Ons vesting, (en) ons rots.
(In Afrika, in Afrika)

Hier praat ons almal die soetste taal
Aan die Kaap begin, maar ver gaan haal.
Dit is die roepstem wat ons verbind
’n Lafenis vir man, vrou en kind.
Gee my jou hand, saam is ons sterker
As ’n enkel en eensaam werker.
Ver en wyd, ons horison is breed,
Afrika kan jy nooit nie vergeet.

Koor:
Orania, Orania
Jy is ons trots.
Orania, Orania
Ons vesting, (en) ons rots.
(In Afrika, in Afrika)

Geslagte wat kom, dié is jul land
Om voort te bou en nooit te verpand.
Saam beloof ons, saam gaan ons akkoord
Verhef ons stemme en eer ons woord.
Geliefde landskap, getemde veld,
Ons leef in vrede sonder geweld.
Veilig en sterk staan ons sy aan sy
En bou ’n toekoms, vir altyd vry.

Koor:
Orania, Orania,
jy is ons trots.
Orania, Orania,
Ons vesting, (en) ons rots!
Ons vesting, (en) ons rots!

– Susan Puren –

Kan jy ‘n mooi melodie komponeer? Maak die Afrikaner se vryheidsideaal jou opgewonde?  Raak ‘n pragtige volkslied jou hart aan? (Dink aan Die Stem van Suid-Afrika, Flower of Scotland, Ireland’s call, Die lied van Jong Suid-Afrika.)

RONDTES

Rondte 1 – Lirieke kompetisie

Lirieke vir ‘n volkslied word tans ingewag.  Inskrywings sluit 1 Mei 2023.  Hierdie rondte is slegs vir lirieke.

Rondte 2 – Melodie kompetisie

Wen lirieke word 14 Augustus bekend en beskikbaar gestel vir komponiste om ‘n melodie te skryf.  Inskrywings open 1 September 2023 wanneer vereistes en reëls bekend gemaak sal word. Inskrywings sluit 6 April 2024

PRYSGELD

R10 000 vir die wengedig/-lirieke en

R10 000 vir die wenmelodie.

Beide wenners word 10 Oktober 2024 bekendgemaak.

INSKRYWINGSGELDE

Rondte 1 – R250 per gedig/lirieke

Rondte 2 – R250 per melodie

Hoekom ‘n volkslied vir Orania?

Kompetisiereëls

 1. Die doel van hierdie kompetisie is om ‘n ‘Orania-volkslied’ saam te stel en wat amptelik voortaan deur Orania sodanig gebruik sal word.

Algemeen

 1. Die organiseerder van die kompetisie is Orania Kunsteraad (OKeR). Deur aan hierdie kompetisie deel te neem stem die deelnemer in dat die reëls van die kompetisie op hom of haar van toepassing is.
  3. Die kompetisie bestaan uit twee afdelings naamlik:
  3.1          Rondte 1: Lirieke (die woorde van die Orania-volkslied)

3.2         Rondte 2: Melodie (die melodie van die Orania-volkslied)
4. Die organiseerder behou die reg voor om, indien daar na sy mening te min inskrywings ontvang is, of as die standaard van inskrywings nie hoog genoeg is nie, geen wenner aan te wys nie.
5. Die organiseerder behou die reg voor om die kompetisiereëls ter eniger tyd aan te pas of die kompetisie te kanselleer, as dit volgens sy oordeel nodig is of as gevolg van omstandighede buite sy beheer.
6. Alle inskrywings moet die deelnemer se eie werk wees en sal enige plagiaat, of verwante oortreding, die inskrywing diskwalifiseer.
7. Inwoners sowel as nie-inwoners van Orania kan aan die kompetisie deelneem.
8. Om die anonieme aard van die beoordeling te verseker en om penalisasie te voorkom word aanbeveel dat die gedig/lirieke wat u inskryf nie vir die duur van die kompetisie op enige sosiale media of enige ander media-platform gedeel word nie.

Eiendomsreg
9. Alle inskrywings (lirieke en melodie) word die eiendom van die organiseerder sodra dit ingeskryf word en stem die deelnemer in, sou die deelnemer se inskrywing wen, dat die inskrywing sal deel uitmaak van Orania se toekomstige volkslied.
10. Die organiseerder behou die reg voor om aanpassings of wysigings aan die melodie of die lirieke te maak.
11. Geen tantieme sal betaal word nie.

Datums
12. Inskrywings word vanaf 27 Januarie 2023 ingewag.
13. Alle inskrywings vir lirieke moet voor of op 1 Mei 2023, 23:59 ontvang word. Geen laat inskrywings kan oorweeg word nie.
14. Die finaliste vir rondte 1 (lirieke) sal op 31 Mei 2023 aangekondig word. Dit behels dat tot en met vyf finaliste (afhangende van die kwaliteit van inskrywings) aangekondig word en hulle toepaslike lirieke bekendgemaak sal word. Dit word deurgegee om die volgende Rondte te fasiliteer. Deelnemers sal op die webwerf van die uitslag in kennis gestel word, maar sal publikasie ook soos nodig in die media geskied.
15. Rondte 2 word 14 Augustus 2023 bekendgestel. Die finaliste se lirieke word beskikbaar gestel sodat komponiste kan kies op watter lirieke hulle ‘n melodie wil skryf.

Inskrywings
16. Inskrywings vir Rondte 1 word op die webwerf gedoen en moet u gereed wees om die lirieke op die webwerf te laai.
17. Daar is geen beperking op die hoeveelheid inskrywings wat ‘n persoon kan inskryf nie.

Inskrywingsfooie
18. ’n Inskrywingsfooi van R250 per inskrywing sal gehef word.

Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting
19. Die wenners se name en vanne sal bekend gemaak word en gee tesame met hul inskrywing aan die organiseerder die nodige toestemming daarvoor. Enige ander persoonlike inligting word slegs deur die organiseerder ontvang, gebruik en bewaar en nie aan derde partye beskikbaar gestel nie.
20. Die finaliste se lirieke sal beskikbaar gestel word om die volgende rondte te fasiliteer. Soos vermeld mag die organiseerder, indien nodig, van die lirieke wysig.

Beoordeling
21. ‘n Paneel beoordelaars oorweeg alle inskrywings.
22. Die inskrywings sal op ‘n anonieme grondslag beoordeel word. Beoordelaars word nie voorsien van die identiteit van die deelnemer nie en ontvang slegs die lirieke of melodie om te beoordeel.
23. Hoewel die beoordelaars van die hulp van ‘n paneel van kundiges gebruik sal maak, sal die finale besluit oor die wenners van die twee afdelings van die kompetisie steeds by die organiseerder se Volksliedkomitee (‘die beoordelaars’) berus.
24. Die beoordelaarspaneel bestaan uit:

24.1 Een verteenwoordiger van Orania Aandeleblok (Edms.) Bpk.
24.2 Een verteenwoordiger van Orania Verteenwoordigende Raad
24.3 Een verteenwoordiger van Orania Beweging
24.4 Drie verteenwoordigers van die organiseerder (OKeR)
24.5 ‘n Avstig-pionier van Orania

 1. Die samestelling van die paneel beoordelaars kan, indien omstandighede dit noodsaak, gewysig word.
 2. Die beoordelaars se beslissing is finaal en sal die organiseerder geen korrespondensie of enige verdere kommunikasie rakende die uitslag van die beoordelaars voer nie.

Pryse
27. Die prysgeld vir elke afdeling van die kompetisie (te wete Rondte 1: Lirieke (woorde/gedig) en Ronde 2: Melodie) is R10 000.
28. Geen prysgeld sal vir tweede of derde plekke gegee word nie, maar kan die organiseerders wel in die publiek aan hierdie onderskeie plekke, of meer indien nodig, die erkenning daarvoor gee.
29. Prysgeld sal elektronies oorbetaal word. Die wenner van elke rondte sal met die nodige reëlings in die verband gekontak word.

 1. Die wenner sal genooi word na ‘n amptelike Volkslied-funksie in Orania. Daar kan verwag word dat die wenner ’n CV asook ’n foto van hom- of haarself verskaf.
  31. Direkte familie van enige van die beoordelaars sal nie die kompetisie kan wen nie.

Hoekom ‘n volkslied vir Orania?

Orania is ‘n selfstandige Afrikanergemeenskap met ‘n dwingende drang en strewe na volksvryheid. As gemeenskap beywer Oraniërs ons daarvoor om binne die raamwerk van groeiende selfbeskikking onsself vry te werk. Anders as meeste ander pogings is Orania se model van Afrikanerselfbeskikking ‘n baie praktiese benadering. Tog is die simboliese ook baie belangrik. Oor die afgelope 31 jaar het Orania ook sekere simbole kon vestig; simbole wat so eie en tipies aan Orania is dat dit al wêreldbekendheid verwerf het. Binne hierdie konteks dink ons aan die Klein Reus, die Orania-vlag en die Ora. Nou is ook die behoefte aan ‘n Oranialied uit verskeie geledere geopper en Orania Kunsteraad (OKeR) is genader om die proses te fasiliteer.

Wanneer mens die komponering van ‘n volkslied indringend bepeins en bespreek, word dit baie gou voor die hand liggend dat enige mooi lied nie sal deug nie. Eerstens moet die lied die hart en siel van Orania vasvang, dan moet dit ook ‘n tydlose meesterstuk uit ‘n spesifieke genre wees wat gemaklik deur groot groepe mense gesing kan word.

BORGE

Glansborge

Uithalerborge

Staatmakerborge