FOKUS OP MUSIEK

Wêreldwyd is daar ‘n afname in beskikbaarheid van musiekopleiding asook deelname in musiekopleiding.

Oorsig

Die rol wat musiek in lewens en gemeenskappe speel, is goed nagevors.

Musiekopleiding bevorder verskeie vaardighede. Dit sluit onder andere in geheue, geletterdheid en syfervaardighede, woordeskat en taalvaardighede, luistervaardighede, sosiale vaardighede, koördinasie en motoriese vaardighede. Met musiekopleiding word kognitiewe vermoë verbeter en kreatiwiteit word gestimuleer.

Musiekopleiding bou verder die individu se karakter deurdat verskeie eienskappe bevorder word bv. dissipline, sensitiwiteit, aanpasbaarheid, selfvertroue, deursettingsvermoë, doelwitstelling, geduld, uitvoerende vermoëns, kommunikasievaardighede, toegewydheid en uitgestelde bevrediging.

Musiek beïnvloed emosies, persoonlikhede, denkpatrone en gevolglik die samelewingskultuur. Om na musiek te luister, stimuleer dieselfde dopamienafskeiding in die brein wat byvoorbeeld geassosieer word met die gebruik van dwelms. Die kwaliteit van musiekbelewenis in Orania kan die Orania-kultuur direk beïnvloed!

Hier en nou – stof tot nadenke

Hoeveel mense ken u wat ‘n musiekinstrument bespeel?

Sou die NG -gemeente in Orania se orrelis in die volgende 10 jaar weens ouderdom die tuig moet neerlê (sy is reeds bo 70), is daar geen persoon binne die gemeente wat hierdie rol kan oorneem nie.

As Orania vandag reeds sy eie lied gehad het, is daar geen blaasorkes wat hierdie lied triomfanklik kan uitbasuin nie.

Die laaste Oraniërs wat verdere musiekopleiding na skool onderneem het, was ongeveer 20 jaar terug.

Verskeie ontspanningsfasiliteite is tot Oraniërs se beskikking en word deur die amptelike doprstrukture gebou en ondersteun. Buiten vir die regop klavier in die gemeenskapsaal, is al hierdie ander fasiliteite sport- of omgewingsgerig. Die ruimte om kunste en spesifiek MUSIEK te beoefen, is nie tans geredelik in Orania beskikbaar nie.

Gaan ons Orania-funksies anders kan wees as die onlangse Grammy-toekennings of Super Bowl-vertonings indien ons kinders nie aan ‘n alternatief blootgestel word nie? Gaan al die bokkies maar net heelaand sokkie, hul “biscuits skud” en in ons kerke mettertyd slegs met 2-woord lirieke lekker awesome praise en worship?

Pleidooi

Loer weer na die karaktereienskappe wat musiekopleiding kan kweek. Dit is mos die tipe Oraniërs wat ons op eie grond vir ons eie instellings nodig het om innoverend te help bou. Ons kan slegs bou, wat ons reeds kreatief kon bedink.

Kuns en kreatiwiteit stel ons in staat om die toekoms te visiualiseer en konsepte te hervorm. Dit verander mense in kreatiewe probleemoplossers. Indien hierdie eienskappe nie ontwikkel word nie, verdoem ons onsself tot ‘n samelewing wat verskil van dit waarna ons smag.

Bou die stad … noot vir noot!

 

 

Share This